Abakosteel Lębork

Jakość usług

Dostarczamy Państwu tylko i wyłącznie produkty wysokiej jakości. W przypadku produktów nierdzewnych, na życzenie klienta dołączamy następujące dokumenty potwierdzające jakość i zgodność dostarczanych wyrobów:

Deklaracja zgodności
 
Deklaracja zgodności jest to oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.
 
Dokument kontroli

PN-EN 10204
 
Świadectwo na wyrób może być wymagane jako dowód na zgodność wykonania wyrobu zgodnie z wymaganiami zamawiającego, lub jako potwierdzenie pochodzenia materiału. Wydawanie świadectw może wymagać wielu czynności techniczno-administracyjnych generujących koszty. Dokumenty jakościowe zwykle, jeśli nie ustalono inaczej, są fakturowane osobno.

Należy pamiętać, że wydanie atestów wyższych od 2.1 w okresie późniejszym po realizacji zamówienia może być niemożliwe. Zaleca się określić w momencie składania zamówienia, jakie dokumenty będą wymagane i jakie informacje powinny zawierać. Bez względu na dodatkowe koszty, konieczność skompletowania atestów i wykonania dodatkowych badań może mieć wpływ na czas realizacji zamówienia.
 
Zaświadczenie o jakości 2.1

wg PN-EN 10204:2005
 
W dokumencie tym wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Nie podaje się wyników badań na wyrobach czy próbkach z partii wyrobów.
 
Atest 2.2 
wg PN-EN 10204:2005

 
W dokumencie tym wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Świadectwo zawiera informacje na temat niektórych własności wyrobu oparte na wynikach badań. W branży metalowej podaje się w świadectwie 2.2 informację o numerze wytopu i skład chemiczny materiału użytego do produkcji danego wyrobu. Ponadto podaje się twardość, a w niektórych przypadkach wytrzymałość na rozciąganie.
 
Świadectwo odbioru 3.1
wg PN-EN 10204:2005

 
W dokumencie tym wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Zamieszcza się wyniki badań. Zakres badań zależy od rodzaju wyrobu, obowiązujących norm lub wymagań określonych w zamówieniu. Atest 3.1 zawiera zwykle gatunek materiału, numer wytopu, skład chemiczny, wyniki badań własności mechanicznych. Jeśli klient chce mieć informację na ateście o wartości pracy łamania KV musi to wyszczególnić w zamówieniu. Także wszystkie wymagania dotyczące dodatkowych badań muszą być określone w zamówieniu.
 
Protokół odbioru 3.2 
wg PN-EN 10204:2005

 
Jest to świadectwo odbioru potwierdzone, w wyniku specjalnego uzgodnienia, przez upoważnionego przedstawiciela wytwórcy i upoważnionego przedstawiciela zamawiającego lub osobę wyznaczoną przez przepisy.
 

Oraz dopuszczenia:
TÜV, DB, UDT, MK, LRS, Ü, GL, PRS, ITB, PIMOT