Abakosteel Lębork

Informacje techniczne

 • Tabela skoków gwintów metrycznych

      Gwinty drobnozwojne
  Średnica
  (mm) 
  Gwint
  zwykły
  0,2 025 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 2 3 4 6
  M 1 0,25 0,2                      
  M 1,1  0,25 0,2                      
  M 1,2  0,25 0,2                      
  M 1,4  0,3 0,2                      
  M 1,6  0,35 0,2                      
  M 1,8  0,35 0,2                      
  M 2  0,4   0,25                    
  M 2,2  0,45   0,25                    
  M 2,5  0,45     0,35                  
  M 3  0,5     0,35                  
  M 3,5  0,6     0,35                  
  M 4  0,7     0,35 0,5                
  M 4,5  0,75       0,5                
  M 5  0,8       0,5                
  M 5,5          0,5                
  M 6  1         0,75              
  M 7  1         0,75              
  M 8  1,25         0,75 1            
  M 9  1,25         0,75 1            
  M 10  1,5         0,75 1 1,25          
  M 11  1,5         0,75 1            
  M 12  1,75           1 1,25 1,5        
  M 14  2           1 1,25 1,5        
  M 15              1   1,5        
  M 16  2           1   1,5        
  M 17              1   1,5        
  M 18  2,5           1   1,5 2      
  M 20  2,5           1   1,5 2      
  M 22  2,5           1   1,5 2      
  M 24  3           1   1,5 2      
  M 25              1   1,5 2      
  M 26              1   1,5 2      
  M 27  3           1   1,5 2      
  M 28              1   1,5 2      
  M 30  3,5           1   1,5 2 (3)    
  M 32                  1,5 2      
  M 33  3,5               1,5 2 (3)    
  M 35                  1,5 2      
  M 36  4               1,5 2 3    
  M 38                  1,5 2      
  M 39  4               1,5 2 3    
  M 40                  1,5 2 3    
  M 42  4,5               1,5 2 3 4  
  M 45  4,5               1,5 2 3 4  
  M 48  5               1,5 2 3 4  
  M 50                  1,5 2 3    
  M 52  5               1,5 2 3 4  
  M 55                  1,5 2 3 4  
  M 56  5,5               1,5 2 3 4  
  M 58                  1,5 2 3 4  
  M 60  5,5               1,5 2 3 4  
  M 62                  1,5 2 3 4  
  M 64  6               1,5 2 3 4  
  M 65                  1,5 2 3 4  
  M 68  6               1,5 2 3 4  
  M 70                  1,5 2 3 4 6
  M 72                  1,5 2 3 4 6
  M 75                  1,5 2 3 4  
  M 76                 1,5 2 3 4 6
  M 78                    2      
  M 80                  1,5 2 3 4 6
 • Mechaniczne właściwości elementów złącznych - austenityczne gatunki stali

  Wyciąg z DIN EN ISO 3506-1:2010

  Grupa stali Gatunek stali Klasa wytrzymałości Wytrzymałość na rozciąganie
   
  Rm min. MPa
   0.2% granica plastyczności
   Rp0.2 min. MPa
  Wydłużenie złamaniowe
   
  A min. mm
  Austeniczna A1, A2, A3, A4 oraz A5 50 500 210 0,6 d
  70 700 450 0,4 d
  80 800 600 0,3 d
 • Właściwości chemiczne stali nierdzewnej

    Oznaczenie materiału  Materiał C (%) Cr (%) Ni (%) Mo (%)   Pozostałe
  A2 X 5 Cr Ni 1810 1.4301 ≤ 0,07 17,5 - 19,5 8,0 - 10,5 - -
  X 2 Cr Ni 1811 1.4306 ≤ 0,03 18,0 - 20,0 10,0 - 12,0 - -
  X 8 Cr Ni 1910 1.4303 ≤ 0,07 17,0 - 19,0 11,0 - 13,0 - -
  A3 X 6 Cr Ni Ti 1811 1.4541 ≤ 0,10 17,0 - 19,0 9,0 - 12,0 - Ti ≥ 5 X % C
  A4 X 5 Cr Ni Mo 1712 1.4401 ≤ 0,07 16,5 - 18,5 10,0 - 13,0 2,0 - 2,5 -
  X 2 Cr Ni Mo 1712 1.4404   316L ≤ 0,03 16,5 - 18,5 10,0 - 13,0 2,0 - 2,5 -
  X 6 Cr Ni Mo Ti 1712 1.4571 ≤ 0,10 16,5 - 18,5 10,5 - 13,5 2,0 - 2,5 Ti ≥ 5 X % C
 • Przykłady zastosowania wybranych gatunków stali

  Gatunek stali Zastosowanie
  1.4000

  w przemyśle nafowym (spawane wykładziny zbiorników zwykłych i ciśnieniowych, kolumny rektyfikacyjne, wymienniki ciepła, rury krakingowe); w przemyśle koksowniczym; spawalna

  1.4000

  konstrukcje w pojazdach mechanicznych, kontenery itp.

  1.4016

  część urządzeń niespawanych w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła dla gorączych tlenków azotu i gorącego kwasu azotowego, wieże absorpcyjne, zbiorniki do kwasów, rurociągi przesyłowe, cysterny, itp.); w przemyśle spożywczym (zbiorniki do produktów spożywczych, autoklawy, pasteryzatory, cysterny przewozowe); urządzenia gospodarstwa domowego;spawanie nie zalecane

  1.4510

  patrz 1.4016; przy większych przekrojach spawalność ograniczona; przed spawaniem zalecane podgrzanie

  14301,
  14307

  głęboko tłoczone części do urządzeń w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła, reaktory, kondensatory, zbiorniki do kwasów, wieże absorpcyjne, rurociągi przesyłowe); w przemyśle spożywczym (cysterny, pasteryzatory i inne elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących ), w przemyśle celulozowo-papierniczym (na urządzenia stykające się z roztworami zasadowymi); w przemyśle lakierniczym i farmaceutycznym (mieszadła, kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe i lotnicze; dekoracje wnętrz w architekturze;spawalna

  1.4305

  części maszyn dla przemysłu spożywczego, papierniczego, poligraficznego i włókienniczego; niespawalna

  1.4306

  patrz 1.4301; części urządzeń pracujących w środowiskach o dużym zagrożeniu korozją międzykrystaliczną; spawalna

  1.4307

  patrz 1.4301; spawalna

  1.4310

  części niespawane, części spawane, które mogą być po spawaniu poddane przesycaniu, bądź części obrobione cieplnie po spawaniu, od których nie wymaga się odporności na korozję 
  międzykrystaliczną; w przemyśle chemicznym (pompy, zawory, zasuwy, itp.), spożywczym, sprzęt gospodarstwa domowego (zlewozmywaki, garnki, itp.), dekoracje w architekturze wnętrz

  1.4401, 1.4404

  części o ściance grubszej niż 20 mm o wysokich wymaganiach odporności na korozję międzykrystaliczną oraz w obecności bardzo agresywnych chlorków; nie stosować w obecności 
  kwasu azotowego; w przemyśle chemicznym (zbiorniki, rurociągi, pompy, itp.); w przemyśle spożywczym (kadzie, cysterny, wymienniki ciepła); w przemyśle celulozowo-papierniczym (rurociągi, płuczki, itp.); w przemyśle farmaceutycznym (zbiorniki, mieszadła, pompy, kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe, dekoracje w architekturze wnętrz; spawalna

  1.4435, 1.4436

  część maszyn o wysokich wymaganiach odporności na korozję dla przemysłu włókienniczego, celulozowego; spawalna

  1.4438

  części maszyn dla przemysłu celulozowego i chemicznego; spawalna

  1.4439

  części maszyn dla przemysłu chemicznego pracujące przy wysokich temperaturach i dużym stężeniu chlorków, spawalna

  1.4529

  elementy mające kontakt z wodą morską, wymienniki ciepła pracujące w środowisku kwasu siarkowego, fosforowego, chlorków;spawalna

  1.4539

  części głęboko tłoczone do urządzeń w przemyśle chemicznym (pracujące w środowisku kwasu siarkowego, fosforowego, mrówkowego i chlorków); pompy, mieszadła filtry, krystalizatory, saturatory, rurociągi itp.; w hutnictwie (wanny i kosze do trawienia); w przemyśle celulozowo-papierniczym, (zbiorniki, kadzie); w przemyśle atomowym; części aparatury medycznej, śruby okrętowe; spawalna

  1.4541

  w przemyśle chemicznym (chłodnice, kondensatory, wieże absorpcyjne, rurociągi, zbiorniki); w przemyśle spożywczym (zbiorniki, cysterny, wymienniki ciepła); w przemyśle celulozowo-papierniczym, lakierniczym i farmaceutycznym (autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne); części pomp do pracy w kwaśnych wodach szybowych w przemyśle węglowym; spawalna

  1.4550

  części głęboko tłoczone o wysokiej odporności na korozję; zastosowanie podobne jak w przypadku 1.4541

  1.4571

  urządzenia o wysokich wymaganiach odporności na korozję; w przemyśle chemicznym (rurociągi, zbiorniki, reaktory, pompy, itp.); w przemyśle spożywczym (zbironiki, kadzie, autoklawy, cysterny wymienniki ciepła); w przemyśle farmaceutycznym (mieszadła kotły destylacyjne, aparaty reakcyjne itp.);ładownie chemikaliowców w przemyśle okrętowym; spawalna

  1.4362

  wysoko obiążone mechanicznie części maszyn dla przemysłu spożywczego; spawalna

  1.4360

  wały, śruby (w przemyśle okrętowym), spawane wirniki sprężarek do gazów silnie agresywnych chemicznie i inne części wysoko obciążone mechanicznie pracujące w środowisku silnie korozyjnym np. kwas siarkowy; spawalna

  1.4006

  łopatki turbin parowych, zawory pras hydraulicznych, elementy urządzeń krakingowych w przemyśle naftowym, przedmioty gospodarstwa domowego, sworzenie, śruby, nakrętki

  1.4021

  części urządzeń, od których wymaga się większej twardości i wytrzymałości (wały, części pomp, śruby, dławice, sprężyny, formy do odlewania metali pod ciśnieniem); przed spawaniem konieczne podgrzewanie, po spawaniu wyrzynanie zmiękczające lub ulepszanie cieplne

  1.4028

  patrz 1.4021; spawanie nie zalecane, po spawaniu zalecane ulepszanie cieplne

  1.4031

  narzędzia skrawające, tnące, pomiarowe, łożyska kulkowe, narzędzia chirurgiczne; niespawalna

  1.4057

  części urządzeń w przemyśle chemicznym (do kwasu azotowego), maszynowym i okrętownictwie, w przemyśle papierniczym i w urządzeniach dla przemysłu spożywczego, części pomp; spawanie nie zalecane

  1.4122

  wały, trzpienie, wrzeciona, zawory, narzędzia chirurgiczne; spawanie nie zalecane, po spawaniu zalecane ulepszanie cieplne

  1.4724

  mało obciążone części pracujące w temperaturze do 950oC w gazach uszlachetniających i zawierających związki siarki; szyny, kołpaki i rury pieców przemysłowych, części reaktorów, części suszarek do mas plastycznych, części komór próżniowych, podpory do podgrzewaczy pary w kotłach parowych , części zdmuchiwaczy sadzy; przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temperaturze 750-800oC i studzenie w powietrzu; żaroodporna do ok. 950oC

  1.4742

  patrz 1.4724; żaroodporna w powietrzu do ok. 1050oC

  1.4762

  żaroodporna w powietrzu do temperatury 1200oC

  1.4362

  części aparatury do krakingu ropy naftowej, aparatury do uwodornienia węgla, syntezy amoniaku, części rekuperatorów, kotłów parowych, sprężyny manometrów, łopatki turbin, części pomp itp.; przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temperaturze 700-750oC i studznie w powietrzu; żaroodporna do ok. 605oC

  1.4828

  części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach; części kotłów, przenośników, transporterów, armatura wysokoprężna, części aparatury w przemyśle chemicznym;spawalna;żaroodporna w powietrzu do ok. 1050oC

  1.4841

  części silnie obciążone mechanicznie; elementy transporterów w piecach przemysłowych, części urządzeń do konwersji metanu, pirolizy gazów i hydrogenizacji; narzędzia dla przemysłu szklanego, kosze do wypalania porcelany; spawalna;żaroodporna w powietrzu do 1150oC

 • Tabela konwersji norm PN/DIN/ISO

  PN/M DIN ISO PN/M   DIN  ISO
  61241 923   82315 914 4027
  61260 6332   82316 915 4028
  61272 6330   82317 916 4029
    6331   82341 610  
  82001 94 1234 82342 609  
  82004 1440 8738 82402 605  
  82005 126 7091   608  
  82006 125 7089 82406 603 8677
  82007 433   82408 604  
  82008 127   82410 607  
  82009 435   82416 525  
  82010 436   82418 186  
  82011 432     188  
  82016 462   82424 261  
  82018 434   82425 444  
  82019 440   82436 316  
  82021 93   82439 315  
  82022 463   82450 22424  
  82023 6797   82451 22425  
  82024 6797   82456 454  
  82025 6797   82457 553  
  82030 9021   82461 466  
  82037 137   82464 467  
  82038 137   82463 546  
  82101 601 4016 82464 547  
    931 4014 82466 548  
    960 8765   1816  
  82105 558 4018 82471 1804  
    933 4017 82472 580 3266
    961 8675 82501 571  
  82125 938   82503 97  
  82131 939     7997  
  82137 835   82504 95  
  82144 555 4034   7995  
    934 4032 82505 96  
  82148 935     7996  
  82151 557   82952 124  
    562     660  
  82153 439 4035 82954 661  
  938 4035   82956 662  
  82159 937   82957 302  
    979 7038  82958 674  
  82168 6923 4161 82981 1476 8746
  82169 920   82982 1477 8747
  82175 982 7040  83002 1444 2341
    985   83007 1445  
  82176 980 7042 83101 7976 1479
  82181 1587   83102 7972 1482
  82182 917   83104 7973 1483
  82202 7985 7045 83106 7971 1481
  82207 963 2009 83114 7982 7050
  82208 965 7046 83115 7983 7051
  82211 964 2010 83116 7981 7049
  82212 966 7047 85018 7979 8733
  82215 84 1207 85019 7978 8736
  82219 85 1580 85020 1 2339
  82247 6921 4162 85021 7 2338
  82269 1480   85022 7977 8737
  82271 427 2342 85023 1481 8752
  82272 551 4766 85024 1473 8739
  82273 553 7434 85025 1471 8744
  82274 438 7436 85026 1474 8741
  82276 417 7435 85027 1475 8742
  82280 921   85028 7341  
  82281 920   85029 7343  
  82301 478   85061 261  
  82302 912 4762   529  
  82303 561     797  
  82304 564   85101 705  
  82307 479   85111 471  
  82308 480   85112 6799  
  82314 913 4026   7991 10642
 • Tablica oznaczeń stali austenitycznej A1/A2/A4 wg norm

  Szczegółowa tabela oznaczeń stali austenitycznej A1/A2/A4 wg PN-DIN-EN-ISO-AISI-GOST

    W. Nr. PN
  Polska
  EN
  Europa
  DIN
  Niemcy
  SS
  Szwecja
  GOST
  Rosja
  AISI/SAE
  USA
  F 1.4000 0H13 X6Cr 13 X6Cr 13 23 01 08Ch13 410 S
  1.4002 - X6CrAl 13 X 6 CrAl 13 - - 405
  1.4003 - X2CrNi 12 X2CrNi 12 - - -
  1.4016 H17 X6Cr 17 X6Cr 17 - 12Ch17 430
  1.4510 0H17T X5CrTi 17 X3CrTi 17 - 08Ch17T XM8
  430 Ti
  439
  M 1.4006 1H13 X12Cr 13 X10Cr 13 23 02 12Ch13 410
  CA 15
  1.4021 2H13 X20Cr 13 X20Cr 13 - 20Ch13 420
  1.4028 3H13 X30Cr 13 X30Cr 13 - 30Ch13 420 F
  1.4031 4H13 X40Cr 13 X39Cr 13 - 40Ch13 -
  1.4034 4H13 X45Cr 13 X46Cr 13 - 40Ch13 -
  1.4057 4H17N X20CrNi 17 2 - 431
  1.4122 3H17M X35CrMo 17 GX35CrMo17 - -
  A 1.4301 0H18N9 X6CrNi 18 10 X5CrNi 18 10 23 32 08Ch18N10 304
  1.4305 - X10CrNiS 18 9 X10CrNiS 18 9 23 46 303
  1.4306 00H18N10 X3CrNi 18 10 X2CrNi 19 11 23 52 03Ch18N11 304 L
  1.4310 1H18N9 X12CrNi 17 7 X 12 CrNi 17 7 23 31 301
  1.4319 - X10CrNi 18 9 X5CrNiN 17 8 23 31 12Ch18N9 302
  1.4401 0H17N12M2T X5CrNiMo 17 12 2 X5CrNiMo 17 12 2 23 47 - 316
  1.4404 00H17N14M2 X2CrNiMo 17 12 2 X2CrNiMo 17 13 2 23 48 - 316 L
  1.4435 - X3CrNiMo 17 13 3 X2CrNiMo 18 14 3 23 53 03Ch17N14M3 316 L
  1.4436 - X6CrNiMo 17 13 3 X5CrNiMo 17 13 3 23 43 - 316
  1.4438 - X3CrNiMo 18 16 4 X 2 CrNiMo 18 16 4 23 67 - 317 L
  1.4439 - X2CrNiMoN 17 13 5 GX2CrNiMoN 17 13 5 23 67 - 317 LN
  1.4529 - X1NiCrMoCuN 25 20 7 X1NiCrMoCuN 25 20 6 - - UNSN08925
  1.4539 0H22N24M4TCu X1NiCrMoCu 25 20 5 X1NiCrMoCu 25 20 5 - - UNS N08904
  1.4541 0H18N10T
  1H18N9T
  1H18N10T
  X6CrNiTi 18 10 X6CrNiTi 18 10 23 37 06Ch18N10T 
  08Ch18N10T
  09Ch18N10T
  12Ch18N10T
  321
  1.4550 0H18N12Nb X6CrNiNb 18 10 X6CrNiNb 18 10 23 38 08Ch18N12B 347
  348
  1.4571 H17N13M2T
  H18N10MT
  X6CrNiMoTi 17 12 2 X6CrNiMoTi 17 12 2 23 50 08Ch17N13M2T
  10Ch17N13M2T
  316 Ti
  1.4580 - X6CrNiMoNb 17 12 2 X6CrNiMoNb 17 12 2 - 08Ch16N13M2B 316 Cb
  1.4583 - - X10CrNiMoNb 18 12 - 09Ch16N15M3B 318
  D 1.4460 - - X4CrNiMoN 27 5 2 23 24 - 329
  1.4462 - X2CrNiMoN 22 5 3 X2CrNiMoN 22 5 3 - - UNS 31803

  OPIS OZNACZEŃ:

  STALE NIERDZEWNE 
  F - FERRETYCZNE                                          
  M - MARTENZYTYCZNE     
  A - AUSTENITYCZNE

  STALE KWASOODPORNE
  A - AUSTENITYCZNE
  D - DUPLEX (ferrytyczno-austenistyczne)