Abakosteel Lębork

Przykłady zastosowania wybranych gatunków stali

Gatunek stali Zastosowanie
1.4000

w przemyśle nafowym (spawane wykładziny zbiorników zwykłych i ciśnieniowych, kolumny rektyfikacyjne, wymienniki ciepła, rury krakingowe); w przemyśle koksowniczym; spawalna

1.4000

konstrukcje w pojazdach mechanicznych, kontenery itp.

1.4016

część urządzeń niespawanych w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła dla gorączych tlenków azotu i gorącego kwasu azotowego, wieże absorpcyjne, zbiorniki do kwasów, rurociągi przesyłowe, cysterny, itp.); w przemyśle spożywczym (zbiorniki do produktów spożywczych, autoklawy, pasteryzatory, cysterny przewozowe); urządzenia gospodarstwa domowego;spawanie nie zalecane

1.4510

patrz 1.4016; przy większych przekrojach spawalność ograniczona; przed spawaniem zalecane podgrzanie

14301,
14307

głęboko tłoczone części do urządzeń w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła, reaktory, kondensatory, zbiorniki do kwasów, wieże absorpcyjne, rurociągi przesyłowe); w przemyśle spożywczym (cysterny, pasteryzatory i inne elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących ), w przemyśle celulozowo-papierniczym (na urządzenia stykające się z roztworami zasadowymi); w przemyśle lakierniczym i farmaceutycznym (mieszadła, kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe i lotnicze; dekoracje wnętrz w architekturze;spawalna

1.4305

części maszyn dla przemysłu spożywczego, papierniczego, poligraficznego i włókienniczego; niespawalna

1.4306

patrz 1.4301; części urządzeń pracujących w środowiskach o dużym zagrożeniu korozją międzykrystaliczną; spawalna

1.4307

patrz 1.4301; spawalna

1.4310

części niespawane, części spawane, które mogą być po spawaniu poddane przesycaniu, bądź części obrobione cieplnie po spawaniu, od których nie wymaga się odporności na korozję 
międzykrystaliczną; w przemyśle chemicznym (pompy, zawory, zasuwy, itp.), spożywczym, sprzęt gospodarstwa domowego (zlewozmywaki, garnki, itp.), dekoracje w architekturze wnętrz

1.4401, 1.4404

części o ściance grubszej niż 20 mm o wysokich wymaganiach odporności na korozję międzykrystaliczną oraz w obecności bardzo agresywnych chlorków; nie stosować w obecności 
kwasu azotowego; w przemyśle chemicznym (zbiorniki, rurociągi, pompy, itp.); w przemyśle spożywczym (kadzie, cysterny, wymienniki ciepła); w przemyśle celulozowo-papierniczym (rurociągi, płuczki, itp.); w przemyśle farmaceutycznym (zbiorniki, mieszadła, pompy, kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe, dekoracje w architekturze wnętrz; spawalna

1.4435, 1.4436

część maszyn o wysokich wymaganiach odporności na korozję dla przemysłu włókienniczego, celulozowego; spawalna

1.4438

części maszyn dla przemysłu celulozowego i chemicznego; spawalna

1.4439

części maszyn dla przemysłu chemicznego pracujące przy wysokich temperaturach i dużym stężeniu chlorków, spawalna

1.4529

elementy mające kontakt z wodą morską, wymienniki ciepła pracujące w środowisku kwasu siarkowego, fosforowego, chlorków;spawalna

1.4539

części głęboko tłoczone do urządzeń w przemyśle chemicznym (pracujące w środowisku kwasu siarkowego, fosforowego, mrówkowego i chlorków); pompy, mieszadła filtry, krystalizatory, saturatory, rurociągi itp.; w hutnictwie (wanny i kosze do trawienia); w przemyśle celulozowo-papierniczym, (zbiorniki, kadzie); w przemyśle atomowym; części aparatury medycznej, śruby okrętowe; spawalna

1.4541

w przemyśle chemicznym (chłodnice, kondensatory, wieże absorpcyjne, rurociągi, zbiorniki); w przemyśle spożywczym (zbiorniki, cysterny, wymienniki ciepła); w przemyśle celulozowo-papierniczym, lakierniczym i farmaceutycznym (autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne); części pomp do pracy w kwaśnych wodach szybowych w przemyśle węglowym; spawalna

1.4550

części głęboko tłoczone o wysokiej odporności na korozję; zastosowanie podobne jak w przypadku 1.4541

1.4571

urządzenia o wysokich wymaganiach odporności na korozję; w przemyśle chemicznym (rurociągi, zbiorniki, reaktory, pompy, itp.); w przemyśle spożywczym (zbironiki, kadzie, autoklawy, cysterny wymienniki ciepła); w przemyśle farmaceutycznym (mieszadła kotły destylacyjne, aparaty reakcyjne itp.);ładownie chemikaliowców w przemyśle okrętowym; spawalna

1.4362

wysoko obiążone mechanicznie części maszyn dla przemysłu spożywczego; spawalna

1.4360

wały, śruby (w przemyśle okrętowym), spawane wirniki sprężarek do gazów silnie agresywnych chemicznie i inne części wysoko obciążone mechanicznie pracujące w środowisku silnie korozyjnym np. kwas siarkowy; spawalna

1.4006

łopatki turbin parowych, zawory pras hydraulicznych, elementy urządzeń krakingowych w przemyśle naftowym, przedmioty gospodarstwa domowego, sworzenie, śruby, nakrętki

1.4021

części urządzeń, od których wymaga się większej twardości i wytrzymałości (wały, części pomp, śruby, dławice, sprężyny, formy do odlewania metali pod ciśnieniem); przed spawaniem konieczne podgrzewanie, po spawaniu wyrzynanie zmiękczające lub ulepszanie cieplne

1.4028

patrz 1.4021; spawanie nie zalecane, po spawaniu zalecane ulepszanie cieplne

1.4031

narzędzia skrawające, tnące, pomiarowe, łożyska kulkowe, narzędzia chirurgiczne; niespawalna

1.4057

części urządzeń w przemyśle chemicznym (do kwasu azotowego), maszynowym i okrętownictwie, w przemyśle papierniczym i w urządzeniach dla przemysłu spożywczego, części pomp; spawanie nie zalecane

1.4122

wały, trzpienie, wrzeciona, zawory, narzędzia chirurgiczne; spawanie nie zalecane, po spawaniu zalecane ulepszanie cieplne

1.4724

mało obciążone części pracujące w temperaturze do 950oC w gazach uszlachetniających i zawierających związki siarki; szyny, kołpaki i rury pieców przemysłowych, części reaktorów, części suszarek do mas plastycznych, części komór próżniowych, podpory do podgrzewaczy pary w kotłach parowych , części zdmuchiwaczy sadzy; przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temperaturze 750-800oC i studzenie w powietrzu; żaroodporna do ok. 950oC

1.4742

patrz 1.4724; żaroodporna w powietrzu do ok. 1050oC

1.4762

żaroodporna w powietrzu do temperatury 1200oC

1.4362

części aparatury do krakingu ropy naftowej, aparatury do uwodornienia węgla, syntezy amoniaku, części rekuperatorów, kotłów parowych, sprężyny manometrów, łopatki turbin, części pomp itp.; przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temperaturze 700-750oC i studznie w powietrzu; żaroodporna do ok. 605oC

1.4828

części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach; części kotłów, przenośników, transporterów, armatura wysokoprężna, części aparatury w przemyśle chemicznym;spawalna;żaroodporna w powietrzu do ok. 1050oC

1.4841

części silnie obciążone mechanicznie; elementy transporterów w piecach przemysłowych, części urządzeń do konwersji metanu, pirolizy gazów i hydrogenizacji; narzędzia dla przemysłu szklanego, kosze do wypalania porcelany; spawalna;żaroodporna w powietrzu do 1150oC